سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهرام رنجبریان – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
حسن قنبری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی

چکیده:

صنعت توریسم و گردشگری صنعتی رو به رشد و پردامد می باشد که توجه بسیاری از مسئولان جوامع مختلف را به خود معطوف کرده است .توسعه و گسترش این صنعت برنامه ریزی های مناسب ومفید در ابعاد گوناگون ان را می طلبد . تحقیق ومطالعه در زمینه وجهه استنباط شده از مقصد گردشگری یکی از ابعاد مهم این صنعت در دنیای قعلیاست . وجهه استنباط شده از مقصد گردشگری به معنی برداشتی ذهنی از مقصد مورد نظر می باشد اهمیت این وجهه به دلیل تاثیر گذاری ان بر دیدگاه ذهنی افراد ورفتار انها وانتخاب مقصد گردشگری بطور جهان شمول شناخته شده می باشد وضروری است که برای جذب توریست بیشتر تصویری روشن ومثبت از مقصد گردشگری ارائه گردد.