سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس حری – عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران

چکیده:

پوزیتیویسم منطقی یکی ازجنبش های فلسفی بیستم در مقولهفلسفه تحلیلی و زبانشناختی است که منشا آن حلقهوین است.پوزیتیویسم دو آموزه عمده دارد که در عرصه های معرفت شناسی و روش شناسی قابل طرحهستند. برخورداری حوزه کتابداری و اطلاع رسانی از بحث های معرفت شناختی ، بیش از انکهمتوجه اصل اموزه ها و اندیشه های پوزیتیویسم منطقی باشد ناظر بر نقدهای این نحله فکری است وبیش از همه مرهون نظریه های کارل پوپر است. دانش عینی مورد اشاره پوپر در واقع دستمایه مطالعات و فعالیتهای حرفه ای رشته کتابداری و اطلاع رسانی است و تمثیل عوالم سه گانه او می تواند در مقوله بندی مسائل مربوط به این رشته دانشگاهی مورد تامل قرار گیرد.