مقاله وجوب نظام هستي در معناشناسي قضاي الهي از منظر حکمت متعاليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در آينه معرفت از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: وجوب نظام هستي در معناشناسي قضاي الهي از منظر حکمت متعاليه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قضا
مقاله وجوب
مقاله قدر
مقاله هستي
مقاله عليت
مقاله علم الهي
مقاله فعليت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه گير عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله وجوب و ضرورت نظام هستي در ساختار فلسفي اصحاب حکمت متعاليه و تاثير پذيري اين مکتب از تعاليم و متون ديني به ويژه قرآن کريم در مساله مذکور بسيار حایز اهميت است. شايد به همين دليل باشد که هم در متون تفسيري و هم در متون فلسفي بزرگان اين مکتب اين مساله منعکس شده است .
مساله وجوب و ضرورت نظام هستي از يک سو مربوط به علم الهي نسبت به ماسوي خويش و مرتبه اي از مراتب علم الهي و از جهت ديگر مربوط به خود ماسوي اله و ساختار علي و معلولي نظام هستي است و در تفسير و تحليل جهان شناسي الهي از جايگاه خاصي برخوردار است. تقسيم بندي قضاي الهي به مراتب ذاتي و فعلي، علمي و عيني، تشريعي و تکويني در اين نظام فکري در راستاي تبيين مساله مذکور بسيار قابل توجه است.
اين مقاله درصدد تبيين و تشريح مباني مساله وجوب و ضرورت نظام هستي از ديدگاه حکمت متعاليه صدرايي و شارحان آن بالاخص علامه طباطبایي-و تاثيرپذيري آنها از متون ديني است.