سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اشکان تعویذی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز
اسماعیل ابراهیمی – استادیار ،دانشگاه شیراز
مختار جلالی – دانشیاردانشگاه تربیت مدرس
نرجس راهپیما سروستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز

چکیده:

انسولین انسانی نخستین پروتئینی است که با استفاده از روش های DNA نو ترکیب (مهندسی ژنتیک) در میکروارگانیسم ها سنتز و تولید گردید و به طور موفقیت آمیزی جهت درمان مورد استفاده قرار گرفت. امروزه با توجه به مزیت اقتصادی و بهداشتی گیاهان توجه گسترده ای در امر تولید پروتئین های نوترکیب با اهداف داروئی در آنها می شود. در برخی از تحقیقات وجود ترکیباتی که عملی مشابه انسولین را در کاهش گلوکز خون به عهده دارند، در گیاهانی چون گزنه و گلپوره گزارش شده است. این تحقیق با بررسی به کمک ابزارهای بیوانفورماتیکی همچون روش های دقیق، پیشرفته و بسیار سریع بیوانفورماتیکی پروتئین ها و با بررسی ساختار پروتئینی ( دو زنجیره پلی پپتیدی α و β ) و جستجوی دمین های ویژه حفظ شده این هورمون نشان می دهد که در بسیاری از موجودات بخصوص گونه های گیاهی همچون لوبیا چشم بلبلی و لوبیا جک ترکیباتی مشابه انسولین وجود دارد؛ و این می تواند گام موثری در پیشبرد اهداف درمانی بیماریهای وابسته به انسولین باشد. بنابراین با نتایج حاضر، استفاده از گیاهان نتیجه شده با اهداف داروئی جهت درمان بیماری دیابت بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.