سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمدرضا رضایی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه قم
حبیب الله دانش شهرکی – استاد دانشگاه قم

چکیده:
در نزد حکما و فلاسفه جایگاه وجود ذهنی و مظهر آن، همان مدارک عقلی و مشاعر حسی است، چون موجود ذهنی به صورت معقول و یا محسوس بالذات در نزد مدرک حضور دارد.ملاصدرا نفس مدرک و قوای ادراکی انسان را محل ظهور یا جایگاه حلول موجود ذهنی نمی داند، بلکه مظهر و آشکار کننده آن دانسته و از این رو قیام آن را به نفس قیام صدوری می داند. هر چند که مرحله عالی نفس مظهر صورت های مجرد تام عقلی می شود