مقاله وجود شناسي پسامدرن در داستاني از يک نويسنده ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در متن پژوهي ادبي (زبان و ادب پارسي) از صفحه ۲۹ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: وجود شناسي پسامدرن در داستاني از يک نويسنده ايراني
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسامدرنيسم
مقاله وجودشناسي
مقاله معرفت شناسي
مقاله علي خدايي
مقاله امتزاج واقعيت و تخيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاينده حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در منابع ادبي نمي توان تعريف واحد و جهانشمولي از پسامدرنيسم به دست آورد که مورد اجماع نظريه پردازان باشد و بتوان آن را در نقد همه انواع اين داستان ها به کار برد. اکثر نظريه پردازان پسامدرنيسم تاکيد مي کنند که اين مفهوم را نمي توان با تعريفي ساده و يگانه تدقيق کرد. ارایه تعريف جامع ومانع البته رويکردي عقلاني است، اما پسامدرنيسم که عقلانيت مدرن را به چالش مي گيرد قاعدتا نمي تواند با تعريفي واحد و همگاني سازگار باشد، بلکه به تکثر و پارادوکس ميل مي کند. با اين حال، حلقه هاي واسط و رشته هاي پيونددهنده اي در نظريه هاي مختلف پسامدرنيسم وجود دارند که جنبه هايي از آرا متفکران اين حوزه را به هم نزديک مي کنند. محو شدنِ تمايز بين دنياي واقعي و تخيل در داستان هاي پسامدرن، يکي از مشترکات نظريه هاي پسامدرنيسم است که مصداق بارز آن را داستان کوتاه «تمام زمستان مرا گرم کن»، نوشته نويسنده معاصر علي خدايي، مي توان دانست. نقد اين داستان از منظر نظريه برايان مک هِيل درباره پسامدرنيسم و سپس استناد به مفاهيم مشابهي که بري لوئيس و ديويد لاج مطرح کرده اند، نشان مي دهد که اين سه نظريه پرداز، به رغم اصطلاحات متفاوتي که به کار برده اند، تا چه حد به موضوعات مشترک نظر داشته اند و به ديدگاه هاي يکديگر تقرب مي کنند.