سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه خردمند – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
سعید جلالی اسدآبادی – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، مرکز تحقیقات علوم و تکنول

چکیده:

در این مقاله ویژگی مغناطیسی سطح ( ۱۱۱ ) نانوبلور آلفاسریم توسط محاسبات ابتدا به ساکن مبتنی بر نظریه تابعی چگالی بررسی شده است. گشتاور مغناطیسی ( کل که شامل گشتاورهای مغناطیسی اسپینی و مداری است برای فیلم های یک تا پنج لایه محاسبه شده است. نتایج محاسبات گشتاورهای مغناطیسی، سطح ( ۱۱۱) فاز آلفا را دارای خاصیت مغناطیسی پیش بینی می کنند، این در حالی است که توده فاز آلفا غیرمغناطیسی می باشد. محاسیات چگالی حالت ها در حضور قطبش اسپینی نیز تایید می کنند که سطح آلفا (۱۱۱)Ce یک لایه مرده را تشکیل می دهد.