مقاله وجوه مشترک داستان حضرت عيسي با حضرت يحيي و بازتاب آن در شعر فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۲۳ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: وجوه مشترک داستان حضرت عيسي با حضرت يحيي و بازتاب آن در شعر فارسي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله اناجيل
مقاله عيسي
مقاله يحيي
مقاله مريم
مقاله زکريا
مقاله شعر فارسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسمي سكينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از پربسامدترين مضامين قرآني در ادبيات فارسي بعد از داستان حضرت يوسف داستان حضرت عيسي است که در قرآن کريم و اناجيل مقدس با روايتي همسان آمده و در شعر فارسي بازتاب گسترده اي يافته است. کمتر شاعري است که از تلميحات داستان حضرت عيسي سود نجسته و آن را مضمون مايه شعر خويش قرار نداده باشد. تلميحات داستان حضرت عيسي گاه به صورت مستقل و گاه در کنار پيامبران ديگر تصاوير شاعرانه اي را پديد آورده است. در اين مقاله فقط به مضاميني پرداخته مي شود که با داستان حضرت يحيي (ع) اشتراک داشته و در شعر فارسي نيز انعکاس يافته است.