مقاله وحي و شعر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فصلنامه انديشه نوين ديني از صفحه ۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: وحي و شعر
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وحي
مقاله شعر
مقاله علم حضوري
مقاله الهام
مقاله عصمت
مقاله تخيل
مقاله احساسات
مقاله انديشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدرضايي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مبين حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رويکرد اين تحقيق، مقايسه اي بين وحي و شعر است. ابتدا تعريفي از اين دو ارايه شده و سپس عناصر و ويژگي هاي هر کدام بررسي شده است. بين وحي و شعر تفاوت اساسي وجود دارد: زيرا منشا شعر اعم از الهام الاهي است و شامل القائات شيطاني و دالات برخاسته از محسوسات و مشهودات نيز مي شود؛ حتي اگر منشا شعر، الهام الاهي باشد، باز هم با وحي تفاوت دارد و تخيل، احساسات و انديشه شاعر، تاثير اساسي بر شعر مي گذارد. پس از بيان چندين فرق اساسي ديگر ميان وحي و شعر از جهت غرض، منشا، الفاظ و …، در پايان اثبات شده است که وحي داراي ويژگي هايي است که شعر قابل مقايسه با آن نيست، به همين سبب، آشکار مي گردد که تشبيه ماهيت و فرآيند وحي به شعر، ناشي از بي توجهي نسبت به حقيقت آنهاست.