مقاله وحي پيامبرانه رسول اکرم و تفاوت آن با تجربه هاي عارفان و شاعران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي اعتقادي كلامي (علوم اسلامي) از صفحه ۷۹ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: وحي پيامبرانه رسول اکرم و تفاوت آن با تجربه هاي عارفان و شاعران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجربه باطني
مقاله وحي پيامبرانه
مقاله فرهنگ
مقاله نفس پيامبر
مقاله الهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالب تاش عبدالمجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجربه وحياني پيامبران، مهم ترين حادثه تاريخي در جوامع بشري به شمار مي آيد که ارمغان آن، دريافت آيين و شريعت آسماني و آشنايي انسان زميني با مبدا هستي و آفريدگار خويش است. اما اين مساله که پيامبران چگونه مفاهيم وحي را دريافت مي کنند و ارتباط وحياني آنها از چه مکانيسم و کيفيتي برخوردار است، پيوسته توجه متفکران و انديشمندان را به خود جلب کرده است. بر اساس آيات قرآن تجربه وحياني يک ارتباط دو سويه است که ميان افق اعلي و نفس پيامبر رخ مي نمايد، و در فرايند وحي پيام الهي توسط خداوند و يا از طريق فرشته وحي بر نفس پيامبر فرود مي آيد تا آن را بدون کم و زياد به مردم ابلاغ نمايد. امروزه کساني در باره چگونگي مکانيسم وحي، به تحليل روانشناختي پرداخته اند و در نتيجه آن را از نوع الهام شاعرانه و عارفانه به شمار آورده اند. نتيجه چنين تفکري اين است که متن وحي از نفس پيامبر برمي خيزد و چون پيامبر در متن واقعيت اجتماعي تکون يافته در نتيجه متن وحي تحت تاثير فرهنگ عصر نزول تدوين گشته است. طرح اين مسايل در عصر حاضر، پژوهش در باره مکانيسم وحي و تفاوت آن با تجربه عارفان و شاعران را ضروري مي نمايد. در اين مقاله که به روش تحليلي – توصيفي و با استناد به آيات قرآن پژوهش شده است تفاوت هاي دريافت وحياني پيامبر اسلام با تجربه شاعران و عارفان مورد بررسي قرار گرفته است و به اين دستاورد علمي دست يافته است که خاستگاه شعر و عرفان نفس شاعر و عارف و فرهنگ اجتماعي آنهاست اما منشا و خاستگاه وحي، علم خداوند است و نفس پيامبر يا فرهنگ عصر نزول تاثيري در توليد قرآن ندارد.