سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیمین حسینیان – shahid beheshti university of medical science tehran
پریسا عظیمی پور – shahid beheshti university of medical science tehran

چکیده:

امروزه سازمان های و شرکت ها به دنبال آن هستند که با بکارگیری منابع انسانی مناسب به اهداف سازمانی خود نزدیک تر شده و در عرصه کسب و کار در جامعه خود رشد و توسعه یابند. در این راستا مدیریت سرمایه فکری به عنوان ابزاری ارزشمند در تحقق این هدف و منبعی پرارزش برای سازمان ها به حساب می آید. از سویی دیگر شناسایی توانایی ها استعداد ها و ضعف های شخصیتی کارکنان سازمان ها می تواند در بکارگیری افراد در جایگاهخ و محیط های شغلی مناسب با آنها اهمیت یابد نکته ای که بی شک می توان از آن به عنوان راهی برای مدیریت هر چه بهتر سرمایه فکری بکار برد. هدف از نگارش این مقاله توجه و اهمیت بیشتر به خودشناسی و معرفی یکی از نظریه های جدید تیپ شناسی به نام نظریه سنخ شناسی انیگرام می باشد. این این نظریه به عنوان راهی جهت خودشناسی، نه گونه تیپ شخصیتی را با الگوهای درک، احساس و رفتار خاص خود معرفی می کند. همچنین مدیران سازمان ها می توانند از این نظریه برای استفاده صحیح و مناسب منابع انسانی خود بهره بگیرند.