سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رجالی – معاونت ورزشی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

چکیده:

قادر سازی عبارتی است که در دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای دنیا مطرح شده است . با تغییر نگرش و وسعت دید جوامع مختلف نسبت به مسئله معلولیت ، این عبارت نیز در عالم توانبخشی جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است . باید اشاره کرد که قادر سازی تنها در زمینه توانبخشی معلولین مطرح نمیشود ، بلکه در نگرشهای جدید علوم اجتماعی، قادر سازی به هر نوع قابلیت برای بهزیستی عموم مردم جامعه اشاره دارد . ((هر نوع توانایی که تغییرات جدیدی را در زندگی افراد جامعه ( اعم از سالم و یا ناسالم ) منجر شود و نهایتا چالش با مشکلات قدیم زندگی روزمره را تسهیل سازد قادر ساز نام میگیرد )) معلولیت عارضه ای اجتماعی و طبیعی است . در جامعه های گوناگون به صورت های متفاوت پدیدار می شود. آمار نشان می دهد که در اکثر کشورهای جهان، حداقل یک دهم از جمعیت به نوعی از عار ضه معلولیت رنج می برند. ورزش به عنوان وسیله ای حرکتی – درمانی می تواند نقش ارزنده ای در بهبودی و استقلال معلولان ایفا کند. به این سبب باید مورد توجه معلولان، مراقبان و به ویژه سازمانهای مربوطه قرار گیرد . بر اساس عارضه ای که در نتیجه یک نقص به » : تعریف انجمن بین المللی توانبخشی، معلولیت عبا رت است از وجود می آید و انجام فعالیتهای طبیعی فرد را به طریقی محدود می نماید یا با مانع مواجه می سازد. میزان شیوع معلولیت در جهان انکار ناپذیر است . بر طبق گزارش مرکز آمار فرانسه در سال ۱۹۸۲ حدود ۳/۵ میلیون نفر، در یونان در سال ۱۹۸۱ در حدود ۹۶۴/۸۲۰نفر و در ایران طبق آماری که در سال داده شده حدود ۱۰ درصد کل جمعیت و یا به عبارتی حدود ۴/۵ میلیون نفر معلول وجود داشته است.امروزه فعالیتهای ورزشی برای معلولین نقش تعیین کننده ای به خود گرفته و از یک وسیله تفریحی و درمانی پ ا فراتر گذاشته و به عنوان عاملی در جهت تکامل نارسایی های
جسمانی روانی آنها مدنظر قرار گرفته است . در شرایط کنونی، معلولین به دلیل کوشش خارق العاده در فعالیتهای ورزشی توانسته اند حقارتهای ناشی از معلولیت را از بین برده و به عنوان افراد برجسته در اجتماع نمای ان شوند . ورزش اعتماد به نفس معلولان را افزایش می دهد به طوری که آنان می توانند بر افراد دیگر اجتماع اثر گذار ن د. فراهم کردن بستر مناسب در زمینه ورزش جهت استفاده معلولین بهترین عامل جذب معلولین در جوامع می باشد. مسئولین سازمانهای ذیربط در شهرها لازم است با تدوین ضوابط و معیارهای ساختمانی و فنی موجبات شرکت افراد دارای
معلولیتهای جسمانی را در فعالیتهای اجتماعی و ورزشی سهل تر نمایند، تا از این طریق امکان سهیم بودن آنها در جامعه فراهم آید.