سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الناز ابی زاده – کارشناس معماری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
فاطمه جوهری – کارشناس معماری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
فرزانه هدفی – دانشجوی دکترای معماری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

با وجود مسایل و مشکلات زیاد در جامعه هیچ شکی نسبت به اینکه باید با هم برای یک آینده پایدار فعالیت کنیم وجود ندار د. زندگی امروزین با انواع آلودگی ها عجین شده است . این آلودگی ها ناشی از عصر مدرن و ابتلا به صنعتی و مدرن شدن انسان کنونی است . اوج چنین معضلی، در برنامه های جمعی همچون مسابقات ورزشی مشهود است . آمارها نشان می دهد که میزان صدمات و ضایعات تولید شده در یک بازی ورزشی مهم با تولیدات زباله یک شهر با جمعیت متوسط برابری می کند. ارتباط بین محیط زیست و توسعه پایدار از یک سو و ورزش از سویی دیگر غیر قابل اغماض است . از جهتی دیگر، ورزش می تواند رسانه ای استثنائی برای انتشار ایده توسعه پایدار باشد . اساساً توسعه پایدار از ایده حفاظت از محیط زیست و تایید این مطلب که حفاظت از محیط زیست بدون حرکتی هماهنگ بین جامعه و اقتصاد عملی نخواهد بود، منشا گرفته است . برای دنیای ورزش این ایده بنیادی شده است که: "برای داشتن احساسی خوب در بدن، احتیاج به هماهنگی با محیط زیستتان دارید". این امر لزوم بازنگری در سیستم زباله و برنامه های زیست محیطی را حتمی ساخته و نیازمند نگرشی کلان به موضوع است . در ادامه قصد داریم به تعریف بازی های سبز و نقش آن در برنامه های راهبردی و پایداری شهر بپردازیم.