سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسداله صدریا –

چکیده:

توسعه امری است مستمر که جنبه های مختلفی نظیر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سیاسی و غیره را در بر می گیرد.پس جامع نگری یکی از ویژگی های توسعه می باشد. علاوه بر این توسعه اساسا در ذات و جوهره خود، پدیده ای است کیفیت گرا، به همین جهت با رشد متفاوت است. توسعه همچنین به مانند هر پدیده قابل مطالعه ای، از دیدگاه های و مقیاس مطالعاتی متفاوت نیز برخوردار است به عنوان مثال از دیدگاه های مختلف اقتصادی می توان به آن نگریست و یا درمقیاس های ملی، منطقه ای و شهری به آن توجه نمود. لذا این چنین نظمی بودن، توجه به کار مطالعه تیمی و کارشناسی مختلط را برای معرفت شناسی پدیده ها، هرچه بیشتر می نماید.
توسعه شهری یکی از برجسته ترین زیر شاخه های توسعه به مفهوم عام است، زیرا که درشهر در عصر مدرنیسم، فضای اصلی محقق شدن جوانب مختلف این رویداد در حال اتفاق تاریخی است. پس شهر به عنوان محل تبلور تحولات اقتصادی – صنعتی نوین و همچنین فضای زایش فرهنگ های نو و متفاوت از دوران ماقبل مدرن، اهمیت بیشتری پیدامی کند. از زاویه دیگر، تحولات ارتباطی به ویژه اطلاعات و فن آوری های تکنولوژیکی ، علاوه بر ایجاد مفهوم جدید فضای مجازی، به گسترش هرچه بیشتر تحول شهری می انجامد. لذا انسان و جایگاه آن در فضای شهری نوین و همچنین ارتباط آن با محیط طبیعی به عنوان پایه اساسی زیستی و روانی (انسان) باید مورد بازبینی مجدد قرار گیرد، همچنین افزایش جمعیت و رشد شدید جمعیت شهری لزوم توجه به مفهوم عام توسعه و همچنین خاص مفهوم توسعه شهری را فزونی دو چندان بخشیده است.
حال با توجه به گستره مطالعه بایستی به مفاهیمی همچون توسعه (به عنوان امری جامع، پویا و کیفی)، محیط طبیعی وزیستی (به عنوان بستر شکوفایی تمدن) و همچنین انسان (و نیازهای جسمی، زیستی، روانی و اجتماعی آن) به عنوان محور تکامل و هرگونه تحول در پهنه کره زمین، توجهی دوباره نماییم.
کار، مسکن، ارتباطات و اوقات فراغت چهار تبیین زندگی مدرن هستند که توسط شهرسازان قرن بیستم، سنتز گردیدند و در این میان اوقات فراغت ، با توجه به پیش بینی های متفکران گذشته، از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد که دراینجا قصد ندارم به بیشینه فراغت بپردازیم، ولی لازم به یادآوری است که ورزش به عنوان یکی از پایه های اساسی در نظریات جامعه شناسی شهری و برنامه ریزی شهری مطرح گردیده است. در دیدگاه روانشناسی نیز، روانشاسان به مردم ساکن در شهرها که به افسردگی و اضطراب مبتلا هستند توصیه می نمایند که به ورزش های سبک، نظیر دویدن در فضای سبز و یا سنگین مانند فوتبال و تنیس یا ورزش های رزمی و … بپردازند که این فعالیت ها حتما به ویژه و منحصر به فرد خود نیز دارند و طبیعتا استقرار آنها بر روی مکان جغرافیایی و فشار آن بر محیطزیست خواهد بود.
این فعالیتها همچنین ازمقیاس محلی، شهری، منطقه ای ملی و بین المللی نیز برخوردار می باشند به عنوان مثال شهرهای زمستانی کشور سویس کارکرد و حوزه نفوذی فراتر و قوی تر از شهرهای دیگر کشورها دارند. لذا بر اساس موارد ذکر شده، لازم است که بررسی و مطالعات چند نظمی و بر اساس هدف پژوهش، تعریف و اجرا شوند.