سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جعفر سپهری –
زهرا پریسا زارعی –

چکیده:

در طی فصل تابستان، درکنار فرآیند جذب پرتوفرابنفش و گسل فروسرخ، درهر منطقه ، سقف ساختمان ها، خیابان هاو سطوح تیره رنگ، گرما را جذب نموده و با طول موج بالا هوا گسیل می کنند. با توجه به اینکه نزدیک به تمامی سقف ها در تهران تیره رنگ هستند، این سطوح تیره رنگ حدود نیمی از مساحت تهران را در بر می گیرد. این سطوح تیره رنگ، گرمای گسیل شده از سوی خورشید را جذب کرده در خود نگاه می دارند. این پدیده باعث افزایش دمای مناطق مسکونی از ۲ تا ۱۵ درجه سانتیگراد شده و به نام پدیده جزیره گرمایی شناخته می شود. این گرما نه تنها باعث افزایش مصرف انرژی برای خنک کردن ساختمان ها می شود، بلکه باعث ایجاد آلودگی در جو شده و به دلیل مصرف سوخت های فسیلی موادی ازجمله گاز ازن O3 و ترکیبات زیانبار گوگردی در سطح زمین تولید می شود.
ورزش، نه تنها باعث افزایش مقاومت بدنی افراد در برابر گرمایی ناشی از پدیده جزیره گرمایی می شود، بلکه با انجام فعالیت های ورزشی – اجتماعی، مانند استفاده از دوچرخه و یا پیاده روی به جای استفاده از خودرو در موقعیت مناسب، می تواند باعث کاهش پدیده جزیره گرمایی، به ویژه در شهر تهران شود.