سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرهاد علی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مکانیک
جلال فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مکانیک
محمد شرعیات – استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مکانیک
علی اصغر جعفری – استادیار ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله صفحات مربعی ساخته شده از مواد هدفمند به صورت خطی تحت بارهای فشاری یکنواخت و هیدرواستاتیک مورد تحلیل قرار گرفته اند. برای تحلیل از تئوری مرتبه اول استفاده شده است و روابط کرنش-جابجایی بر اساس فرض خطی فون کارمن می باشد. حل با استفاده از روش المان محدود و مینیمم کردن انرژی پتانسیل کل بدست آمده است. نتایج عددی برای این صفحات به شکل نمودارهای بی بعد بیان شده اند و اثر خواص مواد هدفمند روی خیز و تنشهای صفحه ای در ضخامتهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.