سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیرا نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین خادمی – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

توانایی ریشه های گیاه یونجه برای تغییر کانی های میکایی فلوگوپیت، بیوتیت و موسکوپیت ، همراه با آزاد شدن پتاسیم بین لایه ای و ورمیکولیتی شدن میکا در ریزوسفر این گیاه مطالعه شد. گیاهان به مدت ۹۰ روز در مخلوطی از شن کواترزی و میکاهایی به اندازه سیلت ریز تا رس درشت بعنوان تنها منبع پتاسیم کشت شدند. نتایج نشان دادند که یونجه قادر به آزاد سازی چشمگیر پتاسیم بین لایه ای از فلوگوپیت در طول دوره کشت می باشد و این پتاسیم ازاد شده قادر است قسمت زیادی از ماده غذایی مورد نیاز گیاه را تأمین کند. مطالعات XRD ورمیکولیتی شدن فلوگوبیت و بیوتیت را نشان دادند و ا ین تغییر شکل بیان می کند که ریشه ها با خارج کردن پتاسیم ریزوسفر، تعادل موجود را بر هم زده و منجر به آزاد سازی پتاسیم بین لایه ای و منبسط کردن فضای بین لایه ای فیلوسیلیکاتها می شوند و در نهایت این دو کانی به ورمیکولیت تبدیل می شوند. در حالیکه موسکویت هوا دیده نشد و تغییر کانی شناسی قابل تشخیص با XRD در این کانی مشاهده نشد.