سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
فهیمه شهیری مهرآباد – دانشجوی کارشناسی ارشدمعماری اسلامی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز

چکیده:
بخش اعظم بافت شهری درمعماری سنتی ایرانی را دیوارها و ورودی خانه ها به خود اختصاص داده است ورودی خانه ها به عنوان محلی برای بیان ایده ها اندیشه ها و اعتقادات ساکنان خانه ها ازاهمیت برخوردار است درمعماری بافت شهرهای سنتی ایران مناظره ی یکسدت کوچه ها ومعابرتنها دربخش سردر وورودی بناها شکلی متفاوت به خود گرفته است باتوجه به این مهم که نما وحال وهوای خیابانها تحت تاثیر اجزای تشکیل دهنده آنها است ورود خانه ها به عنوان یکی ازمهمترین عوامل تاثیر گذار برشکل خیابانها مورد بررسی قرارگرفته و ویژگی حیات درآنها بررسی میگردددراین پژوهش این مساله بررسی میشود که ویژگیهای ورودی خانه ها چگونه درسرزندگی و پویایی خیابانها و معابرشهری تاثیرگذار است دراین راستا بابهره گیری ازروش تحلیلی – توصیفی EXPLANATORY DESCRIPTIVE استدلال منطقی REASONING LOGICAL بابهره گیری ازنظریه ی ساختارهای زنده کریستوفرالکساندر میزان برخورداری ورودیها و بواسطه آن بدنه ی خیابانها ازویژگی حیات مورد مطالعه قرارمیگیرد