سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی فتحی مظفری – کارشناس معاونت ،حوزه معاونت اجرایی شرکت قطارهای مسافری رجاء

چکیده:

با ورود قطار به تونل در مسیر تهران – ساری شاهد هجوم توده انبوهی از دود به واگنهای قطار ودر نتیجه کوپه ها می باشیم که سلامتی مسافرین را به شدت به خطر می اندازدکه در این مجموعه با اندازه گیریهای انجام شده توسط دستگاه گازسنج ومطابقت با استانداردهای موجود مشخص گردید که اکثر تونلها با وضعیت موجود در محدوده زیان آور (دسته اول بین ۰ تا ۳۰ppm) و بعضی در محدوده خطرناک (دسته دوم بین ۳۰ تا ۶۰ppm)قرار دارند که با در نظر گرفتن خطرات ایجاد شده برای مسافرین یک بررسی جامع تری روی این قضیه انجام گرفت.در این مقاله با طرح موضوع ،ضمن بررسی وآزمایش ،پیشنهاداتی نیز ارائه شده است