مقاله وزارت خواجه قوام الدين نظام الملك خوافي (۸۳۶ – ۹۰۳ ق.) در عهد سلطان حسين ميرزا بايقراي تيموري (۸۷۵ – ۹۱۱ ق.) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش نامه تاريخ از صفحه ۶۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: وزارت خواجه قوام الدين نظام الملك خوافي (۸۳۶ – ۹۰۳ ق.) در عهد سلطان حسين ميرزا بايقراي تيموري (۸۷۵ – ۹۱۱ ق.)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاهرخ تيموري
مقاله نظام الملک خوافي
مقاله حسين ميرزا بايقرا
مقاله اميرعلي شير نوایي
مقاله ديوان اعلي
مقاله هرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي اميرتيمور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خواجه قوام الدين نظام الملک خوافي، فرزند مولانا شهاب الدين اسماعيل، يکي از وزيران سلطان حسين ميرزا بايقراي تيموري (۸۴۲ – ۹۱۱ ق.) بود که نزديک به سي سال از عمر خود را در ديوان تيموريان به کارهاي مالي و ملکي سپري کرد. فعاليت هاي ديواني وي از دوران ابوالقاسم بابر ميرزا فرمانرواي هرات (۸۵۳ – ۸۶۱ ق.)، آغاز شد و پس از آن در سلک خدمت گذاران سلطان ابوسعيد گورکاني (۸۵۵ – ۸۷۳ ق.) وارد شد. وي از سال ۸۵۵ ق که سلطان حسين ميرزا بايقرا بر تخت هرات نشست به عنوان وزير فعاليت خود را آغاز کرد و تا سال ۹۰۳ ق. که به دستور سلطان تيموري به قتل رسيد، پيوسته يکي از وزيران ديوان اعلا در هرات بوده است. دوران نسبتا طولاني وزارت وي منجر به بروز کشمکش ها و دسته بندي هاي سياسي در ساختار حکومتي تيموريان گرديد. در واقع مرگ وي نتيجه شدت اختلافات سياسي – مذهبي عناصر ترک و تاجيک بود. سلطان حسين ميرزا بايقرا نيز نتوانست اوضاع متشنج داخلي را تحت نظم و کنترل در آورد. شورش هاي داخلي زبانه کشيد و به دنبال آن يورش هاي ازبکان و دخالت آنان در اختلافات خانوادگي شاهزادگان تيموري، اوضاع را وخيم تر کرد، در نهايت با مرگ سلطان حسين بايقرا در ۹۱۱ ق. جانشين لايقي در ميان خاندان تيموري باقي نماند تا از سقوط هرات به دست ازبکان در سال ۹۱۳ جلوگيري به عمل آورد.