)دستگاه ويلثو تلويزيون (برای ثبت فعالیتهای پروژه مستندسازی –

کامپیوتر، مانیتور و پرینتر (برای مسائل عمومی پروژه) و – ميزور صندلی

سیستم مخابراتی و تلفن

دستگاههای ارتباطی تلفنی

ماشین فتوکپی

وسایل اختصاصی برای انجام اهداف پروژه ، اگر محقق سابقه اجرای پروژه داشته باشد کم و بیش با هزینه های واقعی وسایلی که مورد نیاز است آشنا میباشد. این اطلاعات میتواند وی را در برآورد فعلی هزینه ها کمک نماید. استفاده از این اطلاعات بهتر از حدس هزینه هاست. هزینه های حدسی معمولاً ممکن است محقق را با مشکل مواجه نماید و موجب بروز مسائلی با مؤسسه تأمین کننده اعتبار شود.

به کمک کاتالوگهای منتشره از مؤسسات فروشنده که وسایل مورد نیاز برای انجام پروژه میتوان از قیمت های بسیاری از اقلام تخصصی مورد نیاز برای اجرای پروژه باخبر شد. محقق باید علاوه بر وسایل مورد نیاز تخصصی، به هزینه وسایل مورد نیاز عمومی دیگر نظیر برگههای دارای سرعنوان، هزینه های پستی، هزینه کارهای چاپی و استفاده از برنامه کامپیوتری و هزینه های مربوط به مواردی نظیر کلیبس و قلم توجه نماید. معمولاً هزینه های مربوط به قهوه، چای و دیگر مواد غذایی برای صبحانه و عصرانه نباید در پروپوزال آورد. این هزینه ها را می توان جزئی از هزینه های پرسنلی دانست و در .قسمت پرسنل آورده شود

هر چقدر محقق بازتر فکر کند و تلاش کند دیگران از تجربیات وی استفاده کنند، احتمال بیشتری وجود دارد که سازمان تأمین کننده اعتبار وی را در اجرای پروژه بیشتر کمک نماید. بنابراین بهتر است محقق در پروپوزال خود نحوه مبادله اطلاعات پروژه خود با دیگران تشریح کند و مشخصں کنل Կ۱ پروژه دارای خبرنامه هست؟ آیا وب سایت دارد؟ همینطور توصیه میشود در فهرست برنامه های اجرایی پروژه هزینه هایی برای اجرای کارگاه های آموزشی یا مؤسساتی در نظر گرفته شود تا از این طریق برخی از افراد حرفهای علاقهمند به اجرای پروژههای مشابه بتوانند .آموزش ببیند

سازمان تأمین کننده اعتبار بر اساس این اطلاعات محقق را بهتر می شناسد. بنابراین توصیه شده است یک نفر از سازمان تأمین کننده اعتبار جهت شرکت در کارگاه های آموزشی دعوت شود تا وی نظرات دیگران را بشنود و در مورد نظراتی که در مورد سرمایه گذاری روی این پروژه ها وجود دارد .بهتر توجیه شود