مقاله وضعيت اداره بيماران مشکوک به آرتريت چرکي بستري در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي قزوين (۸۷–۱۳۸۲) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۴۲ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: وضعيت اداره بيماران مشکوک به آرتريت چرکي بستري در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي قزوين (۸۷–۱۳۸۲)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتريت چرکي
مقاله مديريت مراقبت از بيماران
مقاله مايع مفصلي
مقاله آنتي بيوتيك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علامي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي نويد
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري كيا عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آصف زاده مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: آرتريت چرکي يکي از شايع ترين علل تخريب مفصلي است.
هدف: مطالعه به منظور ارزيابي نحوه اداره آرتريت چرکي در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي قزوين انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي گذشته نگر در سال ۱۳۸۸ بر روي پرونده تمام بيماران مبتلا به آرتريت، موجود در ۳ بيمارستان آموزشي قزوين كه در بخش هاي روماتولوژي، ارتوپدي و کودکان بستري بودند در مدت ۵ سال (۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷) انجام شد. سپس پرونده بيماراني كه جهت درمان آرتريت ۳ روز يا بيش تر آنتي بيوتيك وريدي دريافت كرده بودند (۱۷۴ مورد) جدا و اطلاعات در پرسش نامه ثبت شد. داده ها با استفاده از آمار توصيفي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: از ۱۷۴ بيمار مورد مطالعه ۵۷٫۵% مذکر و ۷۰٫۶% زير ۱۲ سال بودند.  85.2%درگيري تك مفصلي داشتند. شايع ترين مفصل مبتلا در بالغين (۳۹٫۶%) زانو و در افراد زير ۱۲ سال (۴۷٫۲%) لگن بود. شايع ترين عامل مستعدكننده (۷۳%) تروما و شايع ترين علامت باليني هنگام مراجعه ((۸۵٫۶%محدوديت حركت بود. تنها ۵۷ بيمار تحت آرتروسنتز قرار گرفتند که نتايج کشت مايع مفصل در ۸ مورد مثبت بود. بررسي هاي ضروري همچون اسمير، رنگ آميزي گرم و بررسي از نظر وجود کريستال در مايع مفصلي به ميزان قابل قبول انجام نشده بود. رژيم آنتي بيوتيكي براي اکثر بيماران شامل يک آنتي بيوتيک ضد استافيلوکوک بود. ۵۴٫۶% بيماران در ۴ ساعت اول ورود به بيمارستان و  24.7%بيماران بيش از ۲ هفته آنتي بيوتيك وريدي دريافت كرده بودند.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، بايد مواردي همچون گرفتن شرح حال، انجام معاينه دقيق، مدت زمان مناسب تجويز آنتي بيوتيك و فرآيند تعيين نوع ميكروارگانيسم عامل آرتريت چرکي (اسمير و كشت مايع مفصل) بيش تر مورد توجه قرار گيرد و اقدام ضروري جهت اصلاح اين فرايندها انجام شود.