مقاله وضعيت انتشار و موانع بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در صنعت ايران: مطالعه بخش هاي منتخب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سياست علم و فناوري از صفحه ۳۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: وضعيت انتشار و موانع بکارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در صنعت ايران: مطالعه بخش هاي منتخب
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ICT
مقاله صنعت
مقاله آمادگي الکترونيکي
مقاله زيرساخت
مقاله مدل RAI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكل محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي نوري ناييني رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش، تعيين ميزان بکارگيري و انتشار فناوري اطلاعات و ارتباطات در صنعت ايران به طور عام و در بخش هاي منتخب به طور خاص و بر اساس مدل RAI و همچنين شناسايي و تبيين موانع بکارگيري اين فناوري در صنعت کشور ما است. روش تحقيق به کار رفته در اين پژوهش تشکيل گروه خبرگان و جمع بندي نظرات آنان از يک سو و پيمايش شرکت هاي فعال از طريق مصاحبه تلفني از سوي ديگر و راستي آزمايي نتايج دو روش و ترکيب آن ها با يکديگر بوده است. نتايج حاصل از هر دو روش نشان مي دهد که که انتشار فناوري اطلاعات در ايران هنوز به طور جدي به سطوح فعاليت و اثر نرسيده و در لايه هاي مياني سطح آمادگي است. موانع شناسايي شده نيز اغلب از جنس موانع کلان و ملي بوده و چالش هاي اين سطح جدي تر از چالش هاي سطح خرد و سازماني شناخته شد.