مقاله وضعيت باروري و پراكنش آلل هاي تيپ آميزشي در جمعيت قارچ Cryphonectria parasitica عامل سوختگي درختان شاه بلوط در استان گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۸۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: وضعيت باروري و پراكنش آلل هاي تيپ آميزشي در جمعيت قارچ Cryphonectria parasitica عامل سوختگي درختان شاه بلوط در استان گيلان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله MAT
مقاله ساختار جمعيتي
مقاله ناباروري
مقاله تنوع زيستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي نژادمقدم شقايق
جناب آقای / سرکار خانم: خداپرست سيداكبر
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي سالار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين وضعيت باروري و تيپ آميزشي جدايه هاي قارچ Cryphonectria parasitica عامل سوختگي درختان شاه بلوط، چهار ناحيه در دو منطقه اصلي رويش اين درخت در شفت (شامل ويسرود، طالقان و باباركاب) و رضوانشهر (شامل دوران) در استان گيلان نمونه برداري شد. وضعيت باروري در ۵۴ جدايه بدست آمده از اين مناطق مورد بررسي قرار گرفت و تيپ آميزشي آنها معلوم گرديد. براي اين كار تلاقي با دو جدايه استاندارد با تيپ هاي آميزشي مشخص،M1115 (MAT-2)  و M1297 (MAT-1) بر روي قطعات ساقه Castanea sativa درون تشتك هاي پتري حاوي محيط كشت آب- آگار صورت گرفت. بر اساس نتايج بدست آمده، وجود يكي از دو تيپ آميزشي MAT-1 و MAT-2 در بيشتر جدايه هاي مورد مطالعه (۷۲٫۳%) اثبات شد. در اين بررسي ۲۰٫۳% جدايه ها در تلاقي با هر يك از تيپ هاي آميزشي استاندارد قادر به تشكيل پريتسيوم نبودند و همچنين ۷٫۴% از جدايه ها نيز با هر دو تيپ آميزشي سازگاري جنسي داشتند و تشكيل پريتسيوم در آنان مشاهده شد.