مقاله وضعيت تري هالومتان هاي آب شرب مناطق تهران و مقايسه آن با آب شرب خارج از محدوده آب و فاضلاب شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در محيط شناسي از صفحه ۳۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: وضعيت تري هالومتان هاي آب شرب مناطق تهران و مقايسه آن با آب شرب خارج از محدوده آب و فاضلاب شهري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تري هالومتان ها
مقاله آب شرب تهران
مقاله محصولات جانبي فرآيند تصفيه آب
مقاله گاز کروماتوگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرداختي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ترابيان علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه وضعيت آب شرب مناطق گوناگون تهران از نظر تري هالومتان ها در فصل بهار و تابستان سال ۱۳۸۸ در مناطق مختلف تهران بررسي و ارزيابي شده است. (تري هالومتان ها (THMs جزء اصلي ترين گروه تشکيل دهنده محصولات جانبي ناشي از گندزدايي آب آشاميدني به وسيله کلر محسوب مي شوند. خطر بروز سرطان و عوارض سوء بهداشتي در کبد، کليه و نيز سيستم اعصاب مرکزي از عوارض اين مواد هستند. در اين تحقيق، از ۶ منطقه آب و فاضلاب تهران و يک منطقه خارج از محدوده آب و فاضلاب شهري نمونه برداري شده است. با توجه به اين که آب شرب در ۶ منطقه آّب و فاضلاب تهران از منابع مختلفي از جمله آبهاي سطحي (سد امير کبير و سد لتيان) و منابع زير زميني (بيش از سيصد و پنجاه حلقه چاه فعال) تامين مي شود، بنابراين، غلظت تري هالو متان ها در آب شرب در هر يک از مناطق به طور جداگانه اندازه گيري و ارزيابي شد. نتايج به دست آمده نشان داد که غلظت تري هالو متان ها در آب شرب مناطقي که از آبهاي سطحي تأمين مي شوند (مناطق شمالي تهران) بيشتر از غلظت ترهالومتان ها نسبت به مناطقي است که از آبهاي زير زميني تغذيه مي شوند (مناطق جنوب و جنوب غربي شهر تهران). ميانگين غلظت تري هالو متان ها در کل شهر تهران در فصل بهار و تابستان براي کلروفرم 2.49 ppb، برمودي کلرومتان ۲٫۰۸ ppb، دي برموکلرومتان ۰٫۹۵ ppb و برموفرم ۰٫۱۵ ppb است. با توجه به نتايج به دست آمده کلروفرم بيشترين و برموفرم کمترين غلظت را در نمونه هاي آب دارند، البته غلظت تري هالومتان ها در آب شرب تهران کمتر از حد مجاز ۸۰ ppb تعريف شده توسط آژانس حفاظت محيط زيست آمريکاست.