مقاله وضعيت تهيه و خريد منابع الکترونيکي در کتابخانه هاي تخصصي دولتي شهر تهران از ديدگاه مديران کتابخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: وضعيت تهيه و خريد منابع الکترونيکي در کتابخانه هاي تخصصي دولتي شهر تهران از ديدگاه مديران کتابخانه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع الکترونيکي
مقاله خريد منابع الکترونيکي
مقاله کتابخانه هاي تخصصي دولتي شهر تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري زاده قصري عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اصلي اين پژوهش بررسي وضعيت تهيه و خريد منابع الکترونيکي در کتابخانه هاي تخصصي دولتي شهر تهران از ديدگاه مديران کتابخانه ها مي باشد، که به چگونگي وضع موجودي منابع الکترونيکي، نحوه خريد و تهيه آنها و مشکلات تهيه منابع الکترونيکي در کتابخانه هاي تخصصي دولتي شهر تهران پرداخته شده است.
روش: روش پژوهش پيمايشي- توصيفي و ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه مي باشد. جامعه مورد پژوهش ۸۶ نفر از مديران کتابخانه هاي تخصصي دولتي شهر تهران بوده اند که ۶۰ نفر از مديران (۷۰ درصد) پرسشنامه را عودت دادند و يافته هاي پژوهش بر اساس داده هاي ۶۰ پرسشنامه به دست آمده است. تحليل هاي اين پژوهش به کمک آمار توصيفي با استفاده از نرم افزارهاي excel و SPSS صورت گرفته است.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد که در ۱۰ کتابخانه هيچ گونه منبع الکترونيکي وجود نداشت؛ ۲۸ کتابخانه هر سه مورد منبع الکترونيکي( کتاب، مجله، پايگاه اطلاعاتي) را دارا مي باشند و در ۲۲ کتابخانه نيز يک يا دو نوع از منابع الکترونيکي موجود بوده است. منابع الکترونيکي در اکثر کتابخانه هاي تخصصي موجود بوده، اما با توجه به رشد روزافزون آن ها در کتابخانه هاي جهان و نيز مزاياي منابع الکترونيکي، ميزان منابع الکترونيکي براي کتابخانه هاي تخصصي بسيار کم بوده است. عمده ترين مشکلات تهيه منابع الکترونيکي، هزينه خريد منابع الکترونيکي، هزينه خريد تجهيزات لازم براي استفاده از اين منابع و سپس تصميم گيري در خصوص انتخاب نوع منبع الکترونيکي عنوان شده است. در اکثر کتابخانه هاي تخصصي شهر تهران براي تهيه و خريد هر سه نوع منبع الکترونيکي کمتر از ۱۰ درصد بودجه کتابخانه اختصاص داده مي شود.
اصالت/ ارزش: با وجود اينکه در زمنيه منابع الکترونيکي و موارد مرتبط با آن پژوهش هاي بسياري صورت گرفته است، اما کمتر به بررسي وضعيت خريد و تهيه اين منابع از ديدگاه مديران کتابخانه ها پرداخته شده است. نتايج حاصل از اين پژوهش کمک مي کند تا سازمان ها و نهادهاي تصميم گيرنده در امر توليد و انتشار منابع الکترونيکي بتوانند آگاهي بيش تري نسبت به وضعيت موجودي منابع الکترونيکي و ميزان استقبال از خريد منابع الکترونيکي در کتابخانه هاي تخصصي پيدا کرده و به ايجاد تغييرات در خط مشي توليد و ارايه منابع الکترونيکي بپردازند. همچنين نتابج حاصل از پژوهش مي تواند معياري براي ارزيابي روزآمدي و کارآيي کتابخانه هاي تخصصي باشد.