مقاله وضعيت حقوقي طفل متولد از لقاح مصنوعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۱۷۹ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: وضعيت حقوقي طفل متولد از لقاح مصنوعي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تلقيح مصنوعي
مقاله رحم
مقاله جنين
مقاله تخمک
مقاله اسپرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روشن محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي فقهي و حقوقي ابعاد مختلف تلقيح مصنوعي خارج از رحم با اسپرم شوهر و اجنبي مي پردازد. تلقيح مصنوعي با نطفه شوهر، امروزه مشکل حقوقي و شرعي ندارد و از لحاظ نسب، آثار و تبعات متفرع برآن، مشکلي ايجاد نمي کند. بچه اي که اين گونه متولد مي شود، متعلق به زن و شوهر است و همه آثار مربوط به نسب صحيح و مشروع را در بر مي گيرد. عمل مزبور علي الاصول فاقد جنبه کيفري و ماهيت جرم و حرمت شرعي است مگر اينکه در طريق اعمال اين روش، عمل حرام و يا احيانا جرم صورت گيرد که فقط همان عمل، جرم يا حرام است و تاثيري در صحت عمل ندارد. فقهاي بسياري اصل تلقيح را عملي جايز دانسته و براي نزديکي قائل به موضوعيت براي مشروعيت طفل نمي باشند. بين حقوق دانان نيز نظر مخالفي مشاهده نمي شود. با توجه به قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور، جنين هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوج هاي قانوني و شرعي پس از طي تشريفات مندرج در آن قابل انتقال به رحم زناني است که پس از ازدواج و انجام معاينات پزشکي ناباروري آنها مسلم شده است. ليکن چنانچه صرفا از اسپرم مرد اجنبي استفاده شود قانون گذار در اين خصوص ساکت است. از اين رو به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسي بايستي به فتاوي معتبر و آراي فقها مراجعه کرد. مضافا آنکه در ماده ۱۱۶۷ قانون مدني زنا استثنا شده است، با توجه به اصل تعميم به قدر متيقن و تفسير مضيق نمي توان موارد A.I.D را استثنا نمود. پس بايد گفت نسب طفل متولد از A.I.D قانوني است.