مقاله وضعيت رشد در کودکان مبتلا به بيماريهاي مادرزادي قلب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۷۸ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: وضعيت رشد در کودکان مبتلا به بيماريهاي مادرزادي قلب
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال رشد
مقاله بيماري هاي مادرزادي قلب
مقاله سيانوز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري نورمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: بريري طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: بيماري هاي مادرزادي قلب يکي از علل سوء تغذيه و اختلال رشد محسوب مي شود. اين پژوهش اختلالات رشد را در انواع بيماريهاي مادرزادي قلب کودکان مورد بررسي قرار مي دهد.
روش بررسي: در اين مطالعه مورد- شاهدي ۴۰۰ کودک مبتلا به بيماري مادرزادي قلب در محدوده سني ۳ ماه تا ۱۶ سال به عنوان گروه مورد انتخاب شدند. بيماران بر اساس نوع بيماري مادرزادي قلب به ۴ گروه: ۱- بيماران بدون سيانوز و بدون افزايش فشار شريان ريوي ۲- بيماران بدون سيانوز با افزايش فشار شريان ريوي ۳- بيماران با سيانوز بدون افزايش فشار شريان ريوي ۴- بيماران با سيانوز با افزايش فشار شريان ريوي، تقسيم شدند. سپس وزن، قد و دور سر اين بيماران، با گروه کنترل که از نظر جنس و سن با گروه مورد همگن بودند مقايسه شد.
يافته ها: ميانگين سن، وزن، قد و دور سر بيماران گروه اول در مقايسه با گروه کنترل از نظر آماري معني دار نبود. در گروه دوم ميانگين وزن بيماران بطور قابل ملاحظه اي کمتر از گروه کنترل بود. (۰۱/۰) = P  در گروه سوم و چهارم تفاوت ميانگين وزن و قد کودکان با گروه کنترل معني دار بود (۰۵/ ۰> P). بين ميزان فشار شريان ريوي در گروه ۲ و ۴ تفاوت معني دار وجود داشت (۰۰۰۱/۰) =P.
نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش نشان داد که بيماران قلبي در معرض اختلالات رشد قرار دارند و در بيماران سيانوتيک اين اختلال رشد بيشتر است و در بيماران قلبي سيانوتيک به همراه افزايش فشار شريان ريوي، اختلالات رشد شديدتر و شايعتر است.