مقاله وضعيت ليپيدهاي سرم در بيماران مبتلا به پسوريازيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۳۰۷ تا ۳۱۱ منتشر شده است.
نام: وضعيت ليپيدهاي سرم در بيماران مبتلا به پسوريازيس
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسوريازيس
مقاله بيماري هاي کارديوواسکولار
مقاله هايپرليپيدمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيززاده مريم
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني راهب
جناب آقای / سرکار خانم: شرفي منير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پسوريازيس يک بيماري شايع و مزمن پوست است. شيوع بيماري هاي قلبي-عروقي در اين بيماران بيش تر از افراد سالم جامعه بوده است که به نظر مي رسد بيش تر با هايپرليپيدمي در ارتباط باشد. اين مطالعه به منظور بررسي سطح ليپيدهاي سرم در اين بيماران و ارتباط آن با شدت بيماري طراحي شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي در سال ۱۳۸۷، در بيماران (۵۲ نفر) مبتلا به پسوريازيس ولگاريس انجام شد. گروه شاهد (۵۲ نفر) افراد سالمي بودند که از لحاظ سن و جنس با گروه مورد جور شده بودند. نمونه هاي خون بعد از ۱۴ ساعت ناشتا بودن گرفته شد و سطح تري گليسريد (TG)، کلسترول CHOL)، HDL،LDL  و (VLDL توسط يک کيت مشترک تعيين گرديد.
يافته ها: سطوح TG، CHOL، LDL وVLDL  در گروه مورد به شکل معني داري بيش تر از گروه شاهد بود (p<0.001)، در حالي که سطح HDL در دو گروه تفاوت معني داري نداشت. همچنين ارتباط معني داري بين شدت بيماري پسوريازيس با سطح سرمي ليپيدها پيدا نشد.
نتيجه گيري: يافته هاي فوق حاکي از بالا بودن چربي هاي خون در بيماران مبتلا به پسوريازيس (صرف نظر از شدت بيماري) است که مي تواند ريسک بيماري هاي قلبي-عروقي را در آن ها بالا ببرد. بنابراين، غربال گري اين بيماران از نظر هايپرليپيدمي (صرف نظر از شدت بيماري) توصيه مي شود.