مقاله وضعيت مراكز موجود ارایه خدمات سلامت باروري به نوجوانان و جوانان در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: وضعيت مراكز موجود ارایه خدمات سلامت باروري به نوجوانان و جوانان در ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوجوان
مقاله بهداشت باروري
مقاله رضايت از خدمات
مقاله کيفيت ارايه خدمات
مقاله رضايت پرسنل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان زاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حق الهي فديه
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت مامك
جناب آقای / سرکار خانم: محمودعربي مينوسادات
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني حامد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرآبادي مينا
جناب آقای / سرکار خانم: مطلق محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: اردلان گلايل
جناب آقای / سرکار خانم: وثيق عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سوهاني فهيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نسبت بالاي جمعِيت جوان در کشور و قدان برنامه جامع و مدون در زمينه سلامت باروري نوجوانان و جوانان، برنامه ريزان بهداشتي را بر آن داشت، طي مطالعه توصيفي- تحليلي، کليه مراکز سلامت باروري ارایه شده به نوجوانان و جوانان در ايران را ارزيابي نمايند تا نقاط ضعف و قوت بر نامه هاي موجود و کاستي هاي مراکز موجود شناسايي شود.
روش کار: اين مطالعه توصيفي- تحليلي، درسال 1385 طبق هماهنگي با معاونت بهداشتي چند دانشگاه علوم پزشکي از طريق اداره سلامت نوجوانان- جوانان و مدارس معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي به انجام رسيد. در اين مطالعه مراکز بهداشتي- درماني شهرهاي تهران، سمنان، بم، چابهار و فسا، تنها مراکز ارایه دهنده خدمات بهداشت باروري به جوانان و نوجوانان در ايران بودند، از نظر خصوصيات فيزيکي، رضايت شغلي پرسنل شاغل در اين بخش، رضايت نوجوانان از خصوصيات فيزيکي مراکز و چگونگي ارایه خدمات و مشاوره مورد ارزيابي قرار گرفتند. اطلاعات بر اساس پرسشنامه و چک ليست تدوين شده، گرد آوري شده وتوسط نرم افزار Spss V.13 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: ۶۴% از پرسنل شاغل در اين مراکز رضايت شغلي داشتند و از نظر کارشناسان کيفيت ارایه خدمت در مراکز داراي نواقص و کمبودهايي بود (کيفيت صندلي ها، وجود امکانات سرگرم کننده در سالن، نظافت سرويس هاي بهداشتي، تجهيزات اتاق معاينه). در اين مراکز ۳۵  نفر (۳۹%) نوجوانان- جوانان ابراز رضايت کامل و 48 نفر (۵۴%) رضايت نسبي و ۷ نفر (۸%) ناراضي بودند. بالا ترين ميزان رضايت از برخورد روانشناس، پزشک، ماما و تسلط علمي انها بر موضوع و آموزش فردي بود، به طوري که ۹۵% آنها چنين مراکزي را به ساير نوجوانان- جوانان توصيه مي کنند و از سوي ديگر در بسياري از مراکز پرسنل متبحر غيرپزشک مانند کارشناس ارشد مامايي (۵/۱۷%) و تغذيه (۵۰%) کم بود.
نتيجه گيري: وضعيت مراکز موجود ارایه دهنده خدمت به نوجوان و جوان در ايران از نظر احراز کميت هاي فيزيکي مراکز دوستدار نوجوان و جوان بر اساس چک ليست، در گروه متوسط و ضعيف بود.