سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیه پارویی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی، دانشگاه صنعتی شاهرود
ناصر حافظی مقدس – استاد یار دانشکده علوم زمِین، دانشگاه صنعتی شاهرود
غلامحسین کرمی – استاد یار دانشکده علوم زمِین، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

امروزه زباله های شهری به عنوان یکی از مسائل مهم زیست محیطی قلمداد می شوند . مدیریت این زباله ها که بخش اعظم آنرا زباله های خانگی تشکیل می دهد امری ضروری است . در مشهد بعنوان دومین شهر بزرگ وهمچنین مهمترین ش هر زیارتی کشور،حجم زیادی زباله تولید می شود . در گذشته مشابه دیگر شهرهای بزرگ کشور این زباله ها در گودالهایی در مجاورت شهر دفن می شده اند که این مکانها هم اکنون در محدوده شهر قرار گرفته اند . از سال ۱۳۵۴ زباله های شهری مشهد در خاکچالی که ابتدای جاده مشهد – نیشابور قرار دارد دفن می شوند . این خاکچال در گذشته در حاشیه شهر قرار داشت ولی اکنون در داخل شهر قرار گرفته است . در این مقاله وضعیت مکانهای قدیمی و جدید دفن زباله در مشهد مورد بررسی زیست محیطی قرار گرفته است