سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید محمدزاده – عضو هیئت علمی دانشکده راهآ هن دانشگاه علم و صنعت، تهران،ایران
شروان عطایی –

چکیده:

لزوم مدیریت تعمیر و نگه داری بهینه و پیش بینانه خطوط، نیاز به برنامه ریزی به سازی و بازسازی و تهیه بودجه مورد نیاز آن، لزوم تعیین بهینه محدودههای تقلیل سرعت و اثرات افزایش بار محوری، ضرورت وضعیت سنجی خط و سازه های فنی و تعیین مدلهای پیشبینی وضعیت (مدلهای زوال) آن را امری اجتناب ناپذیر می کند. در این مقاله، با انجام آزمایشهای استاتیکی و دینامیکی، تاثیر زوال مکانیکی خط بر تنشها و تغییرمکان های ریل و تراورس در سه مرحله (قبل و بعد از زیرکوبی و بعد از پایدارسازی خط) با بکارگیری ۹۵ سنسور اندازه گیری تحت بارگذاری عبور قطار (دیزل ۶ محوره+ واگن باری پر) با سرعتهای مختلف بررسی شد. همچنین با انجام آزمایش های میدانی، خصوصیات خاک زیرسازی و بالاست اندازه گیری گردید.