سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نظام الدین بین عباسی – مدیر آبیاری مناطق جنوب و عضو هیات مدیره شرکت بهره برداری استان فارس

چکیده:

در این گزارش ابتدا وضعیت موجود شبکه آبیاری و زهکشی اراضی زیر سد درودزن شامل شبکه مدرن را مجرد و خفرک سفلی، شبکه تلفیقی کربال و خرامه و شبکه های سنتی سیوند و کامفیروز تشریح گردیده و مشکلات و نارسایی های موجود نیز بیان شده است و آنگاه به تجزیه و تحلیل مسائل با توجه به امکانات در دسترس و قابل دسترس در آینده پرداخته شده و در نتیجه گیری راه حلهای قابل اجرا در جهت بهینه سازی شبکه ها و استفاده حداکثر ازواحد آب ارائه گردیده است.