سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نصرالله کلانتری – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدحسین عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد آب شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دشت قلعه تل در شمال غربی شهرستان اهواز واقع شده و به نحوی توسط سازندهای اطراف احاطه شده که فقط خروجی آندر شمال غرب و جنوب می باشد. هرچند که این دشت از نقطه نظر هیدروژئولوژیکی حائز اهمیت می باشد ولی میزان آبدهی آن به صورت یکنواخت نمی باشد. و از طرف دیگر به علت بهره برداری زیاد سطح آب زیر زمینی در حال افت می ابشد. بنابراین، در این بررسی سعی می شود علت خصوصیات هیدرودینامیکی متغیر بخش های مختلف دشت، عامل موثر در تغذیه دشت و همچنین بیلان آب زیر زمینی مورد ارزیابی قرار گیرد.