سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی عزتی – کارشناس ارشد ایمنی و کیفیت (سرممیز ۹۰۰۱:۲۰۰۰ ISO) شاغل در دفتر امور دریایی کشتیران

چکیده:

شروع عملیات ساخت اولین سری ازکشتیهای کانتینر بر ساخت داخل فرصتی را فراهم آورده است که ضمن بررسی منافع ملی حاصله از راه اندازی چنین پروژه ای به تحلیل وضعیت و تحولات فعلی صنعت ساخت کشتی در جهان بپردازیم تاچالشهای پیش روی این صنعت نوپای کشورمان را هرچه بهتر تجزیه و تحلیل و راه کارهای مناسب را برای هر یک ارائه دهیم. عمر متوسط نسبتا بالای ناوگان ملی کشورمان و اعمال قوانین سختگیرانه تر از طرف سازمان جهانی دریانوردی (IMO) و کمیسیون اروپا برای کشتیهای نفتکش و فله بر، جایگزینی تعداد زیادی از کشتیهای فعلی تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است که این امر می تواند بعنوان یک فرصت طلایی برای صنایع ساخت داخلی تلقی شود تا ضمن جذب سفارشات ساخت و اطمینان از وجود بازار داخلی ، بر توانمندیهای بالقوه خود نیز بیافزاید. بازار جهانی ساخت کشتی مخصوصا در کشورهای اروپایی، چند سالی است که با کاهش سفارش ساخت مواجه است که رقابت جهانی سرمایه گذاری در این بخش از صنعت را تقلیل داده است و رقابت تنگاتنگ در میان سازندگان عمده در جهان، منجر به ورشکستگی تعداد زیادی از یاردهای ساخت کشتی در اروپا و کاهش شدید میزان سوددهی در میان یاردهای کره ای شده است ولی به دلایل امنیتی و منفع ملی هنوز اعلب کشورهای جهان سهی در حفظ این صنعت می باشند.