سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ولی علیپور – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
عبدالمهدی عراقی زاده – اندودنتیست- استادیار گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
کاووس دیندارلو – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
لیلا رضائی – کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت بندر عباس

چکیده:

در طی ارائه خدمات دندانپزشکی تماس احتمالی با عوامل گوناگون بیماریزا ، به خصوص میکروارگانیسم های موجود در خون ، سبب ایجاد بیماریهایی می شود که بعضا حتی حیات فرد را در معرض مخاطره قرار می دهند. در صورت عدم کنترل عوامل بالقوه خطرناک مرتبط با این زمینه ، انتشار بیماریهای خطر ناکی در بین کارکنان و مراجعان آنها دور از انتظار نیست. در شهر بندر عباس به دلیل شرایط ناهمگون جمعیتی و مهاجر پذیر بودن ، نگرانی بیشتری از احتمال انتقال بیماریهای عفونی وجود دارد. به گونه ای که اغلب نگرانی از ابتلا به بیماریهای عفونی ، باعث گردیده تا مراجعین به این مراکز درمانی استرس داشته باشند . لذا در راستای تعیین وضعیت کنترل عفونت در مطبهای دندانپزشکی خصوصی شهر بندر عباس مطالعه حاضر طراحی و اجرا گردید. این مطالعه مقطعی در یک دوره زمانی شش ماهه د رنیمه دوم سال ۱۳۸۵ انجام گرفت. جامعه پژوهش کلیه مطبهای دندانپزشکی فعال شهر بندر عباس بود. اطلاعات تعدا و کحل مطبها از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اخذ گردید. بر اساس آمار در یافتی از این مرجع ، تعداد مطبهای فعال بندر عباس ۷۳ مطب بود که از این بین ۸۲ درصد مطبها (۶۰ مطب) حاضر به همکاری بودند.جهت گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه کنترل عفونت معاونت سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی استفاده گردید. پرسشنامه ۴۶ سوالی در بر گیرنده اطلاعات دموگرافیک (۳ سوال) ، میزان آگاهی (۱۰سوال) و عملکرد در خصوص کنترل عفئنت (۲۰ سوال) ، وبررسی وضعیت و امکانات بهداشت محیطی (۱۳ سوال) از بین کل دندانپزشکان وارده به این مطالعه ، ۵۶ نفر (۹۳/۳ درصد) عمومی و ۴ نفر (۶/۷درصد) متخصص ، ۳۸ نفر (۶۳/۳ درصد) مرد و ۲۲ نفر (۳۶/۷ درصد) زن بودند. حداقل سابقه کار ۱ سال و حداکثر ۲۲ سال و میانگین ۴+-۷/۴ سال بود. در ۴۵ مورد (۷۵/۳درصد) دندانپزشک واکسینه نشده بود و یا از تشکیل آنتی بادی اطمینان نداشت و در ۱۵ مورد (۲۴/۷درصد) دندانپزشکان از تشکیل آنتی بادی اطمینان داشتند. ۶۰ درصد مطب ها محلول دهانشویه وجود داشت و در ۱۵ درصد از موارد همیشه از یان محلول استفاده می گردد. در همه موارد در حین کار از دستکش استفاده می گردید.