مقاله وظايف اخلاقي در ديدگاه ديويد راس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در آينه معرفت از صفحه ۱۲۳ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: وظايف اخلاقي در ديدگاه ديويد راس
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق
مقاله راس
مقاله وظيفه گرايي
مقاله وظيفه
مقاله تعارض
مقاله در نگاه نخست
مقاله در مقام عمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اترك حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سر ويليام ديويد راس برجسته ترين چهره اخلاق وظيفه گرا پس از کانت است. در اين مقاله، به تبيين نظريه ابتکاري او مبني بر تفکيک «وظايف اخلاقي در نگاه نخست» از «وظايف در مقام عمل» براي حل مشکل تعارض وظايف، که اخلاق کانت با آن مواجه بود، مي پردازيم. همچنين برخي از آرا مهم فرا اخلاقي او را که در ديدگاه هنجاري موثر است، بيان خواهيم کرد. راس يک عينيت گراي اخلاقي است که حقايق اخلاقي را اوصاف واقعي مربوط به جهان مي داند. او همچنين يک شهودگراي اخلاقي است که مفاهيم اخلاقي بنيادي يعني خوبي و درستي را غيرقابل تعريف مي داند، ولي عقل انسان قادر به شهود درستي و نادرستي برخي قضاياي اخلاقي بنيادي است. او در باب ارزش ها و وظايف، کثرت گراست. به عقيده راس، تعارض در وظايف در نگاه نخست امکان دارد نه در وظايف در مقام عمل. وظايف در نگاه نخست اعمالي هستند که به علت داشتن اوصاف درست ساز، در نگاه اول الزامي هستند ولي آنها در صورتي وظيفه در مقام عمل ما خواهند بود که در عين حال وظيفه در نگاه نخست مهم تر ديگري متوجه ما نباشد. در اين صورت آن وظيفه مهم تر، وظيفه در مقام عمل خواهد بود و وظيفه در نگاه نخست، الزامي نخواهد بود. بدين ترتيب مشکل تعارض وظايف حل مي شود.