سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهران محمدی – سرپرستار مجتمع آموزشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص)
ثریا شعاری – کارشناس پرستاری مجتمع آموزشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

چکیده:

در سوابق پزشکی ، وقوع آسیب قلبی به دنبال ترومای غیر نافذ قفسه سینه بین ۵ تا ۵۰ درصد گزارش شده است. سوانح رانندگی شایعترین علت آسیب قلبی می باشند . سقوط از ارتفاع، درگیری ، خشونت و ورزش های پر خطر نیز از جمله سایر علل مهم می باشند.
با توجه به این که آسیب قلبی به دبنال ترومای غیر نافذ قفسه سینه شایع می باشد ، با هدف شناسائی و تاکید بر نکات قابل توجه در مراقبت و درمان این گونه بیماران ، چند مورد از مصدومینی که در نتیجه حوادث رانندگیو سقوط از ارتفاع ، …. در بیمارستان پذیرش شده بودند ، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند.
در طیف آسیب های وارده به قلب ممکن است شاهد کوفتگی مختصر قلبی ، تغییرات مختصر در نوار قلبی ، ضایعات بدون علامت ، ضایعاتی که کارکرد قلبی را دچار مشکل می سازد و پارگی دیواره ی قلب و … باشیم.
شوک قلبی کاردیوژنتیک نوع نادر آسیب غیر نافذ قلبی است و ما بر تشخیص زود رس آن بر اساس پایش مداوم EKG سریال ( نوار قلبی پشت سر هم ) تعیین آنزیم ها ، آزمایشات بیوشیمی قلبی ، تصویر برداری و آنژیوگرافی عروق کرونر اصرار داریم.
درمان شامل پایش مداوم ریتم قلبی ، کاربرد داروهای اینوتوپ ، کارگذاری کتتر در شریان ریوی برای ارزیابی مداوم برون ده قلبی ودر مواد شدید ، کارگذاری بالون برای برقراری و ثبات همودینامیک تا بهبود عملکرد قلبی است.
نتیجه گیری:
آن چه از مرور رفرنس ها و مطالعات به دست آمده و در روند مراقبت و درمان این گونه بیماران باید یه طور جدی قابل تاکید گردد این است (بیمارباید به طور دقیق مانیتورینگ شود تا عوارض احتمالی بلافاصله شناسایی شده و به موقع مورد درمان قرار گیرد).