سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صادق جلالی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیع
محمد سعید امامی – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

نوعی بیماری کتابی شدن ساقه های زرشک زینتی برگ قرمز Berberies tumbergi var acro pupurea در تابستان سال ۱۳۸۵ در فصای سبز شهر اصفهان مشاهده گردید.بوته های زرشک آلوده دارای ساقه های تغییر شکل یافته و تبدیل به ساقه های کتابی شکل شده که جوانه های متعددی روی آنها بصورت تجمعی پدیدار بود ساقه های آلوده زودتر از ساقه های سالم تولید غنچه و گل نموده و بلافاصله بعد از باز شدن گلها سریعا" پژمرده و خشک شدند.به منظور شناسایی نوع بیماری تعدادی از بوته های آلوده به همراه ریشه و خاک اطراف آن از مناطق مختلف جمع آوری و در گلدان دارای خاک استریل شده کشت و و در گلخانه نگهداری شد.برای انتقال بیماری اقدام به جمع آوری حشرات فعال روی درختچه های زرشک در مناطقی که آلودگی وجود داشت شدحشرات جمع آوری شده ابتدا در به مدت ۵ دقیقه در دمای صفر درجه نگهداری سپس تفکیک و به صورت گروهی روی بوته های زرشک سالم پرورش داده شده و در گلخانه زیر قفس های توری دار رها شدند.همچنین از جوانه هایبوته های آلوده پیوندک و تهیه و روی ساقه بوته های سالم زرشک پیوند گردید.نتایج نشان داد که عارضه کتابی شدن ساقه زرشک ماهیت پاتوژنتیک دارد و از طریق پیوند در گلخانه روی بوته های سالم منتقل گردید.بررسی ها جهت انتقال عامل بیماری توسط زنجرک ها خصوصا" جنسCirculifer spو نوع عامل بیماری ادامه دارد.برای پیشگیری و مدیریت مبارزه با این بیماری که به شدت در فضای سبز شهر اصفهان شیوع دارد.لازم است بوته های آلوده در سطح فضای سبز جمع آوری و نابود شوند.همچنین در نهالستان های تکثیری زرشک تهیه قلمه از بوته های سالم گردد.و به منظور جلوگیری از انتقال بیماری توسط ناقل در شروع فصل بهار از سموم حشره کش فسفره استفاده گردد.این اولین گزارش از کتابی شدن ساقه زرشک در ایران می باشد