سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیده ابطهی یا – گروه فیزیک، دانشگاه بیرجند
فاطمه ابراهیمی –

چکیده:

با استفاده از روش شبی هسازی مونت کارلو بندادی (کانونیک)، به بررسی ویژگیهای تعادلی شاره محدود شده در یک حفره بسیار طویل با مقطع مربعی پرداخته ایم.تاثیر انرژی اندرکنش شاره – دیواره و دما بر روی حالتهای تعادلی فضای فاز بررسی شده است. ملاحظه میشود که افزایش قدرت پتانسیل اندرکنش شاره – دیواره موجب ایجاد نظم در ساختار شاره می شود به گونهای که ملکول های شاره در لایه هایی موازی با دیواره ها مرتب می شوند. روند افزایشی این نظم با کاهش دما به خوبی قابل مشاهده است. شاره در دماهای زیر دمای بحرانی و تحت تاثیر اندرکنش جاذب قوی با دیواره ساختار منظمی یافته و دارای ویژگی های شبیه جامدات است که موجب می شود حرکت لایه های ملکول های شاره بر روی یکدیگر و در نتیجه آبگیری با کندی بسیار صورت گیرد .