سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید فروتنی –
بهروز جعفرپور –
ماهرخ فلاحتی رستگار –
ناصر بیک زاده –

چکیده:

به منظور شناسایی گروههای استرینی ویروس ایکس سیب‌زمینی از مناطق سیب‌زمینی کاری استان خراسان و اردبیل در سال ۱۳۸۱ نمونه برداری صورت گرفت و تعدادی غده جمع آوری شد. غده ها بعد از گذراندن دوره خواب در دمای ۴ درجه در در سردخانه، جهت جوانه زنی دورن پاکتهای کاغذی در آزمایشگاه قرار گرفتند. بعد از جوانه زنی غده ها، با استفاده از آزمون سرولوژیکی الا یزا غده های آلوده به ویروس ایکس سیب‌زمینی شناسائی شدند. از مجموع ۲۱۵ غده آزمون شده در نهایت ۱۶ غده آلوده به ویروس ایکس سیب‌زمینی تشخیص داده شد. غده های آلوده در گلخانه درون گلدانهای پلاستیکی کشت شدند. این جدایه ها با استفاده از عصاره و پیوند به ارقام سیب‌زمینی دارای ترکیبات مختلف ژنهای مختلف فوق حساسیت Nx و Nb و مقاومت بی نهایت Rx مایه زنی گردیدند. در نهایت با توجه به علایم تولید شده بر روی این ارقام گروهبندی صورت گرفت. ۶ جدایه تنها در برابر ژن فوق حساسیت Nx واکنش دادند و در نتیجه در گروه استرینی ۳ قرار گرفتند و دو جدایه رفتارهای هر دو گروه را از خود نشان دادند و در نتیجه مخلوطی از هر دو گروه استرینی ۱و۳ شناخته شدند. از بین جدایه های مورد مطالعه هیچکدام نتوانستند به ژن مقاومت بی نهایت Rx غلبه کنند.