مقاله وقوف در عرفات با عامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۸ در فقه اهل بيت عليهم السلام از صفحه ۲۰۶ تا ۲۶۹ منتشر شده است.
نام: وقوف در عرفات با عامه
این مقاله دارای ۶۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حج
مقاله وقوف
مقاله ذي حجه
مقاله شعار
مقاله حريم زماني
مقاله تقيه
مقاله عسر و حرج
مقاله اجزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از اعمال حج كه مي بايست در زمان معيني در ماه ذي حجه به جا آورده شود، وقوف در عرفات و مشعر و منا است و هر سال حاكم حجاز، اول ماه ذي حجه را براي مشخص شدن زمان برپايي چنين اعمالي تعيين مي كند.
در اين مقاله به بررسي اين موضوع پرداخته شده كه اگر شك در زمان تعيين شده از سوي حكومت عربستان يا علم به خلاف واقع بودن آن حاصل شود، حكم تكليفي و وضعي نسبت به اعمال حج چيست؟ نويسنده براي پاسخ به اين سوال نخست به طرح آراي فقهاي شيعه در اين باره پرداخته و سپس در دو مقدمه، مساله حريم زماني براي بعضي زمان هاي خاص در شريعت و جمعي بودن عبادت حج را مطرح كرده و بدين طريق كوشيده است تصويري از امكان اجزا عمل به حكم حاكم عربستان حتي در صورت علم به مخالفت آن با واقع را ارايه دهد. آنگاه براي اثبات چنين امر ممكني به سراغ ادله رفته و با بررسي چهار روايت در اين باره و سيره امامان معصوم (ع) و ادله تقيه و عسر و حرج به اين نتيجه رسيده است كه وقوف با عامه و به حكم حاكم حجاز در فرض شك و در فرض علم به خلاف، تكليفا جايز، بلكه در بعضي موارد واجب است و وضعا، صحيح و مجزي است.