مقاله ولايت؛ مهم ترين شاخصه امام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مشرق موعود از صفحه ۸۹ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: ولايت؛ مهم ترين شاخصه امام
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ولايت
مقاله ولي
مقاله امامت
مقاله تفويض
مقاله انسان کامل
مقاله نفس مجرد
مقاله امام حاضر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطيفي رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ولي خدا جنبه آسماني و نيروي تصرف در تکوين دارد. شخصيت نبي و رسول، افزون بر مقام ولايت، مقام دريافت و ابلاغ وحي، تبيين و توضيح وحي، مرجعيت ديني، رهبري و رياست حکومت ديني را نيز عهده دار است. شخصيت امام و حجت از تمام آن مقامات، جز دريافت وحي، بهره مي برد و تا عالم و آدم برجاست، اين شخصيت الهي حضور دارد تا حکمت و لطف الهي نياز انسان ها را در بر گيرد. اين نوشتار نخست، به معرفي اجمالي امام و بيان جاي گاه او به منزله تنها مصداق ولي ا… در عصر کنوني، واژه و اصطلاح شناسي ولايت، ماهيت ولايت، ولايت تکويني و تشريعي، تاريخچه مباحث ولايت و مصاديق ولي مي پردازد و سپس به نقد و بررسي ديدگاه هاي افراطي و تفريطي درباره امام باوري اشاره مي کند و خاطرنشان مي نمايد که اعتقاد به ولايت امامان (ع) با عقيده به تفويض و غلو فاصله زيادي دارد.
آن گاه پس از تبيين مبنا و اساس تصرفات تکويني ولي خدا با استفاده از قواعد هستي شناسي فلسفي، به اثبات ولايت از منظر متون ديني (قرآن و روايات) اشاره مي کند و در پايان، مهم ترين ويژگي هاي ولايت (خصايص ولايت) را بر مي شمرد.