مقاله ويتگنشتاين: خداباور يا ملحد؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در معرفت فلسفي از صفحه ۲۲۵ تا ۲۵۸ منتشر شده است.
نام: ويتگنشتاين: خداباور يا ملحد؟
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واقع گرايي ديني
مقاله غيرواقع گرايي ديني
مقاله نظريه تصويري معنا
مقاله بازي هاي زباني
مقاله متعالي
مقاله معناداري
مقاله ويتگنشتاين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني قلعه بهمن سيداکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ويتگنشتاين يکي از چهره هاي علمي قرن بيستم است که نگرش هاي او به طور معمول و مشخص، بازتاب هاي گوناگون و گسترده اي در ميان انديشمندان ديگر داشته است. ديدگاه ويتگنشتاين درباره خدا، و واقع گرايي يا غيرواقع گرايي اين فيلسوف نيز از قاعده يادشده مستثنا نبوده و حتي مبناي نظري بسياري از انديشمندان قرار گرفته است.
در نوشتار حاضر، مي کوشيم تا به تبيين نگاه ويتگنشتاين در اين باره بپردازيم و بگوييم که بر اساس رساله منطقي و فلسفي، به نظر مي رسد که وي براي ماوراي عالم طبيعت، حقيقتي قايل نبوده، زيرا بر آن بوده است که زبان بدان عالم راه ندارد. بدين ترتيب، ويتگنشتاين را مي توان ملحدي نسبت به ماورا تلقي کرد، نه غير واقع گرا. اما از عبارت هاي ويتگنشتاين در پژوهش هاي فلسفي اش (با اين مضمون که: «الهيات از بازي زباني منحصر به فردي برخوردار است»)، تا حدودي چنين بر مي آيد که او در عرصه هستي شناسي امرالوهي، واقع گرا مي باشد و براي خدا، امرالوهي، و اعتقادات ديني، وجهه اي مستقل از اذهان قائل است.