مقاله ويليام اکام و مبناگرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فلسفه دين از صفحه ۶۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: ويليام اکام و مبناگرايي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آشنايي مستقيم
مقاله ويليام اکام
مقاله توماس آکوئيناس
مقاله نظريه صورت
مقاله مبناگرايي سنتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصري عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: پي كاني جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظريه موسوم به «مبناگرايي سنتي» که اول بار ارسطو مطرح کرده بود، در قرون وسطي نيز مورد توجه قرار گرفت. توماس آکوئيناس نظريه مبناگرايي ارسطويي را با اندکي تغيير همچنان حفظ کرد. اما ويليام اکام با تلقي خاص خود از سازوکار حصول معرفت، مبناگرايي اي را ارايه داد که بر واقع گرايي مستقيم مبتني بود و با تاکيد بر يقيني بودن تجربه و رد نظريه صورت، طريقي را پيمود که برخي از ايرادهاي وارد بر مبناگرايي ارسطويي بر آن وارد نباشند. در اين نوشتار، نخست به مبناگرايي ارسطو و آکوئيناس اشاره مي کنيم و سپس به بررسي مبناگرايي اکام مي پردازيم. سرانجام نيز روشن خواهيم ساخت که مبناگرايي مورد نظر ويليام اکام با نظريه آشنايي مستقيم سازگار است. امروزه بسياري از مدافعان شاخص مبناگرايي سنتي، نجات اين نظريه را در گرو تمسک بر نظريه آشنايي مستقيم مي دانند.