مقاله «ويژگيهاي مشترک فکري ساقينامه ها و تفاوتها و شباهتهاي آن با سبک فردي رباعيات خيام» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۹ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: «ويژگيهاي مشترک فکري ساقينامه ها و تفاوتها و شباهتهاي آن با سبک فردي رباعيات خيام»
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خيام
مقاله ساقينامه
مقاله اغتنام فرصت
مقاله حيرت
مقاله اوضاع اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: مظهري محمدآزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سوال اصلي پژوهش حاضر اينست که بين ساقينامه ها و رباعيات خيام به لحاظ فکري و سبک زباني چه شباهتها و تفاوتهايي وجود دارد؟ در اين جستار به بررسي يكصد و نوزده ساقينامه موجود در تذکره هاي ميخانه و پيمانه با هدف چند و چون انطباق پذيري آنها با مضامين رباعيات خيام نيشابوري پرداخته شده است.
پژوهش حاضر به روش کتابخانه اي و به شيوه تحليل محتوا انجام گرفته است.
نتيجه بيانگر اينست که انديشه هايي چون اغتنام فرصت، مرگ انديشي، حيرت، شکوه از روزگار و موارد ديگري از اين دست از موتيفهاي مشترک رباعيات خيام و ساقينامه هاست، با اين تفاوت که اين موارد در رباعيات خيام رنگ فلسفي بخود گرفته و بدليل محدوديت قالب، بصورت موجز بيان شده اند، اما در ساقينامه ها گاه رنگ عرفاني يا عاشقانه بخود گرفته و بدليل ويژگي قالب آنها (مثنوي) ميدان وسيعتري براي جولان يافته اند. علاوه بر اين، پديدآورندگان اين نوع ادبي اغلب با انتساب نابسامانيهاي اجتماعي به روزگار سفله نواز، اعتراض خود را در پوشش مي و مستي و اصطلاحات مربوط به آنها، اظهار کرده اند.