مقاله ويژگي هاي بنيادين غزل هاي ميرزاعبدالقادر بيدل دهلوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه مطالعات شبه قاره از صفحه ۱۲۵ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي بنيادين غزل هاي ميرزاعبدالقادر بيدل دهلوي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نماد
مقاله عاشق
مقاله معشوق
مقاله انيما
مقاله نقاب
مقاله تجسم گرايي
مقاله عرفان
مقاله ابهام هنري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واحددوست مهوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش بحث و بررسي محتواي غزل هاي بيدل در راستاي شخصيت واقعي او است. بيدل عاشق وارسته و عارفي از دنيا بريده است که ديوان غزليات او در بر دارنده ي اصطلاحات و نمادهاي عرفاني است. غزل هاي بيدل چون غزل هاي حافظ، سرشار از مفهوم عشق حقيقي است. همچنين در اين جستار، با استفاده از روش تحليلي – توصيفي، در مورد چگونگي نمود عشق حقيقي، عرفان و کاربرد ابهام هاي هنري، به عنوان ويژگي هاي بنيادين غزل هاي بيدل، به بحث و بررسي مي پردازيم. تفسير واژگان نمادين غزل هاي بيدل که موجب برجسته سازي سخن او در راستاي نقش ادبي زبان است، يکي از محور هاي بحث است، و در تبيين مفاهيم غزل هاي وي، رويکرد روساخت گرايانه (فرماليستي) به واژگان و تعبير و تفسير نمادهاي واژگاني به کار رفته، با رويکرد ساختارگرايانه، توام مي شود. تبيين و تفسير پاره اي از نمادها و اصطلاحات بنيادين غزل هاي بيدل بر مبناي روان شناسي کارل گوستاو يونگ انجام گرفته؛ و در پايان نيز به صورت کلي به بسامد اصطلاحات و نمادهاي عرفاني اشاره شده است.