مقاله ويژگي هاي تاريخي و جامعه شناختي انديشه سياسي طالبوف تبريزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهشنامه علوم سياسي از صفحه ۱۰۹ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي تاريخي و جامعه شناختي انديشه سياسي طالبوف تبريزي
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحران هاي سياسي – اجتماعي
مقاله ويژگي هاي انديشه سياسي طالبوف
مقاله حکومت قانون
مقاله تمدن غربي
مقاله اسلام و جامعه
مقاله ملي گرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمال ‌زاده ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عبدالرحيم طالبوف تبريزي از روشنفکران مردم گراي عصر مشروطيت است که برخلاف سنت رايج روشنفکران هم عصرش مخاطب آثار خود را حاکمان و پادشاهان قرار نداده بود. او وجود بحران عقب ماندگي از قافله علم در جامعه و ناکارآمدي در حکومت قاجاريه را به خوبي تشخيص داد و به دنبال راه حلي براي نجات کشور بود. اين مقاله با مبنا قرار دادن چهارچوب نظري توماس اسپريگنز که پيدايش انديشه سياسي را در ذيل بحران هاي اجتماعي – سياسي جستجو مي کند. قصد دارد ويژگي هاي انديشه سياسي طالبوف را از خلال پاسخ هايي که به سوال هاي زير مي دهد تبيين کند:
چگونه مي توان جامعه را از عقب ماندگي علمي و حکومت را از استبداد و بي نظمي نجات داد؟ حکومت مطلوب چه نوع حکومتي است؟ با تمدن غربي چگونه بايد مواجه شد؟ آزادي به چه معناست ؟ با دين و سنت هاي موجود در جامعه چگونه بايد برخورد کرد؟ از لحاظ روشي نيز براي نشان دادن زمينه هاي اجتماعي و سياسي و انديشه هاي منتج از آن، از گزاره ها و احکام موجود در نوشته هاي او بهره خواهيم گرفت.