مقاله ويژگي هاي توزيع چوله t- نرمال و مدل بندي داده هاي آلودگي تالاب شادگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مجله علوم آماري از صفحه ۴۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي توزيع چوله t- نرمال و مدل بندي داده هاي آلودگي تالاب شادگان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزيع چوله-نرمال
مقاله توزيع چوله t- نرمال
مقاله پارامتر چولگي
مقاله آلودگي به واناديوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خردمندي آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: سنجري فارسي پور ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توزيع چوله -t نرمال كه توسط گامز و همكاران (۲۰۰۷) معرفي شده است، داراي دم هاي كلفت تر و ضرايب چولگي و كشيدگي با برد وسيع تر نسبت به توزيع چوله نرمال آزاليني (۱۹۸۵) است. برخي از ويژگي هاي اين توزيع توسط گامز و همكاران (۲۰۰۷) و لاين و همكاران (۲۰۰۹) مطرح گرديده است. در اين مقاله ويژگي هاي ديگري از توزيع چوله -t نرمال مورد بررسي قرار گرفته و چهار روش براي شبيه سازي از اين توزيع ارايه شده است. سپس داده هاي ميزان آلودگي تالاب شادگان به فلز واناديوم با استفاده از توزيع چوله -t نرمال مدل بندي شده اند.