مقاله ويژگي هاي جرم انگاري در پرتو اسناد و موازين حقوق بشر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در راهبرد از صفحه ۲۶۷ تا ۲۹۹ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي جرم انگاري در پرتو اسناد و موازين حقوق بشر
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جرم انگاري
مقاله حقوق بشر
مقاله ضرورت
مقاله شفافيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس ناتري محمدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالمعالي الحسيني سيدوحيد
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده طباطبايي زهراسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسناد بين المللي حقوق بشر، حقوق و آزادي هايي را شناسايي کرده و مورد حمايت قرار داده و در شرايطي نقض برخي از اين حقوق و آزادي ها را جرم انگاري نموده اند. اما جرم انگاري خود شديد ترين مداخله در حقوق بشر بوده و مي تواند مهم ترين نقض حقوق بشر از سوي دولت به شمار آيد و بنابراين بايد از شرايط خاصي برخوردار باشد. اهميت اين موضوع با توجه به امکان سوء استفاده دولت ها و مداخله بيش از حد در حقوق و آزادي هاي افراد، در پوشش يا به بهانه حمايت از حقوق و آزادي هاي اجتماع روشن تر مي گردد. در اين مقاله با تدقيق در جرم انگاري هاي موجود در اسناد بين المللي حقوق بشر، تلاش شده است تا اوصاف و ويژگي هاي مشترکي که در اين جرم انگاري ها وجود دارد با هدف دستيابي به يک الگوي جرم انگاري منطبق بر موازين حقوق بشر، احصا گردد. مهم ترين اين ويژگي ها عبارت اند از رعايت اصل قانوني بودن و لزوم ضروري بودن مداخله در حقوق و آزادي ها در يک جامعه دموکراتيک. نافع بودن جرم انگاري، قابل اجرا بودن جرم انگاري و قابل ارزيابي بودن آن، همچنين شفافيت جرم انگاري و بيان انگيزه و هدف آن از ويژگي هاي مذکور در متون اسناد بين المللي است که لازم الرعايه دانسته شده است.